Трябва да знаем: Formula 0
Редове на Фурие
Развитие на функция в ред на Фурие "по косинуси" и "по синуси"
Примери на функции, разложени в ред на Фурие

Развитие на функции в ред на Фурие - задачи

Страницата е изработена от Стоян и Невен но по нея все още се работи.
Не и се предоверявяте!


Задача 1
Развийте в ред на Фурие функцията:         Task 1Задача 2
Развийте в ред на Фурие функцията:         Task 2         по синуси.Задача 3
Развийте в ред на Фурие функцията:         Task 3         по косинуси.Задача 4
Развийте в ред на Фурие функцията:         Task 4         по косинуси.Задача 5
Развийте в ред на Фурие функцията:         Task 5         по синуси.