Какво трябва да знаем:


Определени интеграли,
свързани с редовете на Фурие

Редове на Фурие

Съдържание на висша математика I част
Съдържание на висша математика II част
Съдържание на висша математика III част

Примери на функции, разложени в ред на Фурие


Функцията, която трябва да се разложи в ред на Фурие се задава в интервал с дължина 2p
обикновено (-p, p ).
След това тя допълнително се додефинира в чрез периодично продължение.
Желателно е примерите да бъдат разглеждани като задачи за самостоятелно решаване.

Пример 1

Пример 2
Пример 3
Пример 4
Пример 5В следващия пример ще използваме наготово следните интеграли:Пример 6
Какво ще научим:
Редове на Фурие при произволни граници (пише се)