Какво трябва да знаем:           Частни производни
Биномни коефициенти       Означения за производни от n-ти ред Диференциален оператор
Частни производни от по-висок ред
Висша математика II част

Диференциален оператор за функция на 2 променливи

За страницата работиха Ведат Руфатов и Шериф Сали

Под диференциален оператор ще разбираме израза Диференциален оператор - означение DODef,
който сам по себе си е безсмислен, но приложен към функцията f тя се поставя на свободните места.
Така че Диференциален оператор, приложен към функцията f DO1
Диференциалният оператор може да се степенува. Диференциалният  оператор на квадрат DO2
Като       Диференциалният  оператор на квадрат DO2_1
Подобно за третата степен
Диференциалният  оператор на трета DO3

Какво ще научим:
Ред на Тейлор за функция на две променливи