Трябва да знаем:
Линейни хомогенни диференциални уравнения с постоянни коефициенти
Линейни нехомогенни диференциални уравнения с постоянни коефициенти със специална дясна част

Обикновени диференциални уравнения с постоянни коефициенти - задачиЗадача 1
Решете диференциалното уравнение
T1
Задача 2
Решете диференциалното уравнение
T2
Задача 3
Решете диференциалното уравнение
T3
Задача 4
Решете диференциалното уравнение
T4
Задача 5
Решете диференциалното уравнение
T5
Задача 6
Решете диференциалното уравнение
T6
Задача 7
Решете диференциалното уравнение
T7
Задача 8
Решете диференциалното уравнение
T8
Задача 9
Решете диференциалното уравнение
T9
Задача 10
Решете диференциалното уравнение
T10