Какво трябва да знаем:
Числа

Линейна алгебра

Матрици
Дефиниция и видове матрици

Страницата е изработена от Руслан
Правоъгълна таблица от числа се нарича матрица.
M1

Матрицата A има n реда и m стълба.
За нея се казва че е от вида n по m, което се записва така: Anxm .
Елементите на една матрица се означават с малка буква, снабдена с два индекса, първият от които е номерът на реда а вторият - на стълба.
Елементът a23 се намира на втория ред и на третия стълб. Чете се " a две три" а не " a двадесет и три"
Една матрица се нарича квадратна ако броят на редовете й е равен на броя на стълбовете.
В квадратната матрица An елементите с еднакви индекси aii образуват нейния главен диагонал (или просто диагонал).
Елементите по главния диагонал се наричат диагонални елементи.
M2

Ако всички елементи на една квадратна матрица са нули, с изключение ( евентуално ) на диагоналните елементи тя се нарича диагонална и се означава с diag( a1 , a2 , . . . , an )
M3

Една квадратна матрица се нарича триъгълна, ако елементите й под главния диагонал са нули а останалите ( тези по и над него ) са произволни.
M4
aij = 0 при i > j.

Диагоналната матрица с равни елементи по диагонала се нарича скаларна .
M5

Скаларна матрица с единици по главния диагонал се нарича единична и се означава с E.
M6

Матрицата S = ( sij ) се нарича симетрична, ако симетричните й елементи спрямо главния диагонал са равни: sij = sji
Matr_Sym

Матрицата S = ( sij ) се нарича антисиметрична ако симетричните й елементи спрямо главния диагонал са противоположни: sij = -sji
Matr_AntiSym

Какво ще научим:   Умножаване на матрици