Решени задачи по операционно смятане


Трябва да знаем:
Теореми
Задачи

Задача 1

Задача 2
Задача 3

Задача 4

Задача 5

Задача 6

Задача 7

Задача 8

Задача 9
Решете задачата на Коши: x" - 2x' + x = et, x(0) = 1, x' (0) = 2.
Задача 10