Безкръвно операционно изчислечение

Част III
Операции

Както лекарят лекува пациента – прави рентгенова снимка на заболелия орган, разчита я и после, въоръжен с това знание се връща при пациента, така и математикът, познаващ операционното смятане решава диференциално уравнение – той намира образа на неизвестната функция и разчитайки този образ, достига до оргинала.Решете диференциалното уравнение:
, при условие, че x(0) = 0.


Решете диференциалното уравнение:
, при начални условия: x(0) = x’(0) = 0.


Решете диференциалното уравнение:
, при начални условия: x(0) = x’(0) = 0.


Решете диференциалното уравнение:
, при начални условия: x(0) = x’(0) = 0.


Решете диференциалното уравнение:
, при начални условия: x(0) = x’(0) = 0.


Решете диференциалното уравнение:
, при начални условия: x(0) = x’(0) = 0.


Решете уравнението:
.


Решете уравнението:
, при начално условие x(0) = 2.


Решете уравнението:
.


Решете уравнението:
.


Това вече е достатъчно.