Безкръвно операционно изчислечение

Част II
АнестезияТеорема 1


Прилагайки още веднъж равенствто получаваме рентгеновата снимка на x//:

При x(0) = x'(0) = 0 получаваме:

В този случай можем да кажем, че при пациента липсва пулс – състояние „мортем”.
Поради простотата на формулите съживяването е най лесно.
Ще докажем т.н. формула за отместването:

Теорема 2


От тази теорема следва, че:

Свиване на две функции се нарича функцията: - която е функция на t.

Теорема 3 ( за свиването на две функции)Теорема 4 ( за диференциране на изображението)Пример

Таблица - много важна

Образ ОргиналОбраз Оргинал
1 t
sin at cos at
sh at ch at
t.cos at
И това не е достатъчно, Гошо.