Какво трябва да знаем:
Определение за логаритъм
Експоненциална форма на комплексните числа
Формула на Ойлер

Съдържание на висша математика I част
Хиперболични функции и техните свойства

Експоненциална форма на тригонометричните функции


Изхождайки от равенството       eix = cos(x)+i.sin(x)       да изразим sin(x) и cos(x).

От       eix = cos(x)+i.sin(x) ,       замествайки x със -x получаваме:       e-ix = cos(-x)+i.sin(-x) = cos(x) - i.sin(x)


От системата


следва:Вече, необезпокоявани от никого, можем да намираме стйностите на тригонометрични функции от комплексни числа.Ето и сводка на резултатите:

ex+i.y =ex(siny+i.cosy)
e = -1

Какво ще научим:
Логаритъм от комплексно число