Какво трябва да знаем:
Определение за логаритъм
Експоненциална форма на комплексните числа
Формула на Ойлер

Съдържание на висша математика I част

Логаритъм от комплексно число


Нека α е комплексно число.
За да намерим ln(α) преобразуваме α в експоненциална форма:


Тогава:


Поради периодичността на тригонометричните функции, можем да запишем:


Да изпробваме наученото за да пресметнем ln(-1)
arg(-1) = π ; |-1| = 1
ln(-1) = ln(1) + i.π = 0 + i.π = i.π
е едно от решенията.
Безбройно многото решения са i(2k+1)π

Какво ще научим:
Експоненциална форма на тригонометричните функции