Какво трябва да знаем:       Двойни интеграли            Първо четем - после пишем! Висша математика II част

Двойни интеграли - задачи
Над страницата работи Владимир Руменов Вълков

Задача 1


Задача 2


Задача 3


Задача 4


Задача 5


Задача 6


Задача 7


Задача 8


Задача 9


Задача 10

Намерете лицето на областта, ограничена от хиперболата y=1/x и правата x+y=10/3.