Какво трябва да знаем:
Ред на Тейлор и Маклорен

Степенни редове -
Развитие на тригонометричните, експоненциалната и хиперболичните функции

Съдържание на висша математика I част

Редове на Маклорен за елементарни функции - таблица

Страницата е изработена с помощта на Павел Костадинов Георгиев


Geometric
Този ред се нарича геометричен.
Неговият интервал на сходимост е (-1,+1)exp(x)
Този ред се нарича експоненциален.
Интервал на сходимост: (- ∞ ; + ∞)cos(x)

Интервал на сходимост: (- ∞ ; + ∞)sin(x)

Интервал на сходимост: (- ∞ ; + ∞)ln(1-x)

Интервал на сходимост: (-1; 1)arctg(x)

Интервал на сходимост: (-1; 1)(1+x)^alpha

Интервал на сходимост: (-1; 1)Какво ще научим:
Експоненциална форма на комплексните числа
Формула на Ойлер