Какво трябва да знаем:
Ред на Тейлор и Маклорен
Хиперболични функции и техните свойства

Съдържание на висша математика I част

Развитие на тригонометричните, експоненциалната и хиперболичните
функции в степенни редове

Страницата е изработена от: Невен Тончев Дончев (dexxx.hit.bg)

Какво ще научим:
Експоненциална форма на комплексните числа
Формула на Ойлер