Какво трябва да знаем:
Тригонометрична форма на комплексните числа

Коренуване в C
Формула на Моавър

Уравнението xn = a има n на брой корена, които се задават с формулата:

Умножение