Пишете на Кирилица (Не на Глаголица или на Методица!) с малки букви.

Антоними

 1. ИЗНОС
  а) внос; б) външна търговия; в) пазар; г) вътрешен пазар; д) обмитяване.


 2. ДИЛЕТАНТ
  а) клакьор; б) лаик; в) специалист; г) демагог; д) благородник.


 3. СОЛИДАРЕН
  а) взаимен; б) индивидуалист; в) разногласие; г) траен; д) несигурен.


 4. АНТИПАТИЯ
  а) любов; б) привличане; в) симпатия; г) щедрост; д) приветливост.


 5. СТАРАЯ СЕ
  а) угрижен съм; б) усърден съм; в) разсейвам се; г) нехая; д) внимавам.


 6. РАСТЕЖ
  а) нисък; б) застой; в) снишаване; г) намаляване; д) регрес.


 7. ТЕНДЕНЦИОЗНОСТ
  а) абстрактност; б) безпристрастие; в) предумишленост; г) условност; д) неразбиране.


 8. СПЛОТЕНОСТ
  а) чупливост; б) хомогенност; в) монолитност; г) обърканост; д) разногласие.


 9. ИЗВОЮВАМ
  а) отбранявам се; б) получавам даром; в) не воювам; г) отстоявам; д) побеждавам.


 10. ИЗГЛЕЖДА
  а) вярвам; б) неглиже; в) сигурно е; г) положително е; д) малко вероятно е .


 11. АГРЕСИВЕН
  а) слаб; б) силен; в) добър; г) пасивен; д) активен.


 12. СМИРЕН
  а) необуздан; б) храбър; в) честен; г) послушен; д) съветен.


 13. Аналогии

 14. СВЕТЛО : ТЪМНО
  а) дъждовно : кално б) мъгливо : студено в) слънчево : топло г) облачно : мрачно д) влажно : сухо.


 15. ДЪРВЕТА : ГОРА
  а) слама : поле б) ливада : трева в) поляна : цветя г) сено : сеновал д) нишки : плат.


 16. КАНТАР : ТЕЖЕСТ
  а) микроскоп : лаборатория б) термометър : температура в) фризер : замразяване г) секунди : хронометър д) електромер : честота.


 17. ДЪРВО : РЕНДОСВАМ
  а) стъкло : пясък б) дера : кожа в) пирон : забивам г) желязо : кова д) длето : дълбая.


 18. АРТЕРИЯ : КРЪВ
  а) река : шлюз б) електричество : кабел в) път : виадукт г) канал : поливане д) маркуч : вода.


 19. ЛОДКА : КОРАБ
  а) пръстен : ръка б) молитва : църква в) статуетка : статуя г) самолет : въртолет д) вълна : сърфинг.


 20. ЛОДКА : КОРАБ
  а) пръстен : ръка б) молитва : църква в) статуетка : статуя г) самолет : въртолет д) вълна : сърфинг.


 21. АСАНСЬОР : ИЗКАЧВАНЕ
  а) пералня : изпиране б) влачене : дарак в) ски : пързаляне г) делтаплан : летене д) лъжица : ядене.


 22. ЦВЕТЯ : ВАЗА
  а) зарчета : табла б) канарче : кафез в) автомобил : паркинг г) плодове : фруктиера д) кокошка : полог.


 23. ПАРФЮМ : УХАНИЕ
  а) компания : настроение б) сапун : измиване в) радио : слушане г) нос : миризма д) блато : воня.


 24. ПОЖАР : ПОЖАРНА КОМАНДА
  а) КАТ : произшествие б) болест : лекар в) данъчна служба : данъци г) плат : костюм д) оран : трактор.


 25. При коя двойка отношението между думите е различно от това в останалите?
  (Задачата е от зрелостения изпит по БЕЛ. Изпит, наложен от МОН.)

  а)букет - цвете; б) огън - пушек; в) ято - птици; г)мозайка - камъче;


 26. Математически задачи

 27. Попълнете липсващите числа:
  8 3 4
  1 5 9
  ? ? 2
  а) 6 и 6 б) 7 и 6 в) 6 и 7 г) 7 и 7.


 28. Попълнете липсващото число:
  19
  26 34  25
  32 ??

  а)25 б) 10 в) 29 г)40 д)35


 29. Намерете липсващото число в редицата: 43, 42, 21, 20, ?, 9
  а)10 б) 9) в) 8 г)7 д)5


 30. Двадесет процента от заплатата си работник получава на ръка, а останалите 1200 лв. внася в текуща сметка. Заплатата на работника е :
  а) 2000 лв. б) 1400 лв. в) 1200 лв. г) 1600 лв. д) 1500 лв.
  Дай Боже всекиму.


 31. Десет деца имат шапки – бели и червени. Някои имат само бели, други само червени а има и деца, които имат и от двата вида.
  Седем деца имат бели шапки. Шест - червени. Колко деца имат шапки от двата вида?
  а) 3 б) 4 в)5 г)6 д) 7


 32. Ако една стока е повишена последователно с 10 % то колко и общото и повишение?
  а) 20% б) 19 % в) 21 % г) 30 % д) зависи от началната цена на стоката.


 33. Допълване на изречения с логичен отговор

 34. Новородени, които живеят в близост до котки, често развиват алергична ...., докато съвместният живот с кучета по-скоро защитава от .....
  а) екзема / екземи б) болести / врагове в) астма / крадци г) екземи / екзема д) грация / други кучета


 35. През I в. от н.е. философът Сенека изразява .... от коприната, която се доставя в Рим от далечни земи и на много висока цена "за да могат жените да показват на .... точно толкова от себе си, колкото и на прелюбодейците в спалните си".
  а) възхищението си / мъжете си б) възмущението си / обществото
  в) мнението си / другите г) възхищението си / него д) погнусата си / улицата


 36. Но защо най-силната, най богатата и с безпорно здрави демократични корени и .... държава се държи като световен .....
  а) закони / богаташ б) граждани / роб в) порядки / полицай г) традиции / жандарм д) устои / управител


 37. Глупава .... грешка в теста по български език и литература изложи .... на МОН в очите на зрелостниците. Думата "загадка" бе написана погрешно с "т".
  а) печатна / специалистите б) правописна / експертите
  в) граматична / граматиците г) ръкописна / политиците д) неволна / министрите


 38. В митовете на различни народи са се запазили многобройни предания за богове, които са можели да се движат във .... посредством летящи .....
  а) въздуха / колесници б) висините / коли в) вятъра / ракети г) небето / различни транспортни средства д) водата / машини


 39. ПОСОЧЕТЕ ИЗЛИШНАТА ДУМА

 40. а) ПТИЦА, б) САМОЛЕТ, в) ПЧЕЛА, г) МАШИНА, д) ПЕПЕРУДА.


 41. а) ГЛЕДАМ, б) ВИЖДАМ, в) ПУЛЯ СЕ, г) МИГАМ, д) НАБЛЮДАВАМ.


 42. а) ДЪЖД, б) СНЯГ, в) ГРАД, г) МЪЛНИЯ, д) СЛАНА.


 43. а) ПАМУК, б) ЛЕН, в) КОПРИНА, г) НАЙЛОН, д) ВЪЛНА.


 44. а) БЕЗЖИЗНЕН, б) АПАТИЧЕН, в) ВЯЛ, г) ВЦЕПЕНЕН, д) ЧУВСТВИТЕЛЕН.


 45. Анаграми

  Поставете в скобите дума, която би означавала същото, което и думите извън скобите:

 46.                Ивица (...) част от шосе.
 47.                Част от книга (...) част от дърво.
 48.                Плод (...) аристократ в древен Китай.
 49. Съставете дума, използвайки буквите в указаната последователност.

 50. Решете анаграмата и изключете излишната дума:

  НИАВД
  СЕОТТ
  МААС
  СЛОТ


 51. Решете анаграмата и изключете излишната дума:


  НИИЯЧ
  ЦЪЖИАЛ
  НАТЧА
  ЧААШ


 52. Напишете пропуснатата дума:

  ОРГАН ( ГОРА ) ВАРЕЛ
  ЕКРАН (****) МАКЕТ
 53. Напишете пропуснатата дума:

  ПРОБА ( ПОЛА ) КОЛАН
  ВРАТА (****) ПАЗАР
 54. Напишете пропуснатата дума:

  ЗЕНИТ ( ЗИМА ) ПАЛМА
  МОТОР (****) ЗЕБРА 55. Фигури


 56. Посочете следващото. 57. Посочете липсващата фигура. 58. Посочете липсващата фигура. 59. Посочете липсващата фигура. 60. Посочете следващата фигура. 61. Открийте липсващата фигура. 62. Допълнете реда. 63. Коя е следващата позиция на обекта?