Учителю, с теб съм!

За голата истина и добре облечената лъжа


В нашата страна се провежда стачка на учителите.
Техните искания са за по-голямо възнаграждение на техния труд, по-висок дял от бюджета за образованието и за повишаване на неговото качество.
Но това, което всъщност учителите искаха е своето изгубено достойнство.
Техните заплати са най-ниските заплати в Европа в образователния сектор.
Това е причина за нежеланието за упражняване на професията и нейната феминизация.

Общестството прехвърли огромна част от грижите за възпитанието на децата върху училището и то не можа да се справи с тази тежест.
Това, което иска министърът на просветата е структурна реформа в образованието.
Международният валутен фонд, който до голяма степен диктува финансовите явления в страната не финансира нереформирани институции.
Структурна реформа за страната е синоним на съкращения и на приватизация.
Такава беше проведена в промишлеността, армията, селското стопанство, енергетиката и комуникациите. Президентът отказа разговор със стачния комитет ако се предявяват каквито и да са искания. Неговото желание беше за един разговор за качеството на образованието.
Министърът на просветата - Велчев заяви, че ниските заплати са тежко наследство от предишните правителства.
Министърът на финансите - Орешарски, отсече, че пари няма и увеличаването на заплатата на едни ще доведе до намаляването на тази на други.
А пари има.
Това личи от препускащите луксозните коли - убийци по шосетата.
Личи и по принудителните военни разходи.
Вижда се от високия бюджет на държавния апарат - незаслужен в една бедна държава.
Но не това е лъжата.
Велчев и Орешарски, в личен разговор са показали своето лично отношение към учителската стачка.
Единият от тях е казал "... ще ги залъжем с някакви числа ...".
Тяхната имитирана загриженост е тяхната лъжа.
Между учителя и неговия министър зее пропаст.
Комуникацията е невъзможна.
Какъв е изходът?
Министърът да си подаде оставка.
В противен случай неговата сфера на отговорност ще изчезне.

Българското образование е с вековни традиции и не е създадено от Велчев, а в момента работи въпреки Велчевите усилия да го структурира.
Учителю, с теб съм!

________________________________________________________________________________________
Учебни материали