Вестник

27.06.08

Молитва за математическо изпитание -
одобрена от отец Иван Драгнев - храм св. Иван Рилски

 Господи, дай ми спокойно време и светъл ум да разкрия математическите тайни.
 Спаси ме от изкушенията на словоблудството и пилеенeто на време и пари.
 Господи, просвети разума ми право да разумява и ръката ми вярно да пише.
              На тебе уповавам. Амин.


8.06.08

Египетска азбука I

Древно-египетският език афро-азиатски, свързан с Берберската, Семитската и група африкански езици говорими в днешен Судан и Етиопия, известна с името Беджа.

Трябва да се има предвид, че писменият език отразява в ограничена степен говоримия.
Монументалните надписи върху камък са по-консервативни, отколкото деловите и по- неофициални надписи върху папируси, които са най-малко запазени.
Древно-египетският език, писмен е оцелял до 5 в. след Хр. под формата на Демотика а говоримо - до XVI в. като Коптски език.
Да се надяваме, че все още съществува някой, забравен от Бога манастир, където част от богослуженията се извършват на този език.

Периодизация

Стар египетски I - VIII династия. 3180 - 2240 преди Хр.
Среден египетски IX - XI династия.2240 - 1990 преди Хр.
Статията касае единствено този език.
Късен египетски XVIII - XXIV династия. 1573 - 715 преди Хр.
Представен в делови документи, но също така в литературни произведения.
През този период се използа по-широко съкратен вариант на ероглифното писмо, наречен ератика.
Езикът е представен и в официални документи от XIX династия.
Демотика XXVдинастия до късната Римска епоха. 715 преди Хр. - 470 след Хр.
Той се характеризира с т.н. Демотично писмо, произлязъло от ератичното. Старите, класически идиами избледняват изместени невъзвратимо от по-народните.
Коптски 300 г след Хр. до XVI в.
Най- късният стадий на развитието на древноегипетския език.
Характеризирал се е с това, че в основата на писменните знаци стоят гръцките букви. Добавени са и няколко нови знака. Писмената система е фонетична.
Името си дължи на египетски християни - потомци на древните Египтяни. След арабското завоюване на Египет през 640г. коптският език постепенно се е измествал от арабския, но е оставал разговорен до XVI в.
Той е изключително важен, защото при него единствено се изобразяват гласните звуци.
Йероглифната писменост води началото си от изобразителното изкуство.
Но нейните недотатъци за запазване на информация са ясни.
Чрез изображението не могат да се изразят имената на участващите герои и датировката на събитието.
За начало на писмеността може да се счита откриването на принципа на ребуса.
Той се състои в това, че изобразяваните предмети не служат като понятия за самите тях, а за такива, чийто звуков състав е подобен на изобразяваните.
Казаното може да се илюстрира така:

Изобразен предмет Звуково произнасяне Предмет който се има предвид

Това е както шерадата - ребус, при който няколко букви са заменени с предмет, в думата за който тези букви се срещат и по изоброженията трябва да се възстанови мисълта.

Йероглифите са картини, служащи за записване на древноегипетския език. В началото те са служели просто за описание на имуществото на фараоните. Записите са били съвсем обикновени - изобразяване на предмета и след това число, отразяващо броя на притежаваните такива предмети. Но с усложняване на езика са били необходими повече знаци. Древноегипетската писменост се състои от около 800 отделни знака.

Както във всеки език, думата се състои от звуци - съгласни и гласни. Но при нейния запис чрез древно- египетското писмо, обикновено, гласните звуци се пропускат. Такова е положението и в съвременното арабско писмо. Двата знака за съгласни звуци - "рт" могат да бъдат произнасяни като рат, рот, ерот или аорта. Понеже произношението не е запазено, освен отчасти при Коптския език, за египтолозите не може да има единомислие за произношението. Обикновено между двете съгласни се поставя звука "е" или, в някои случаи, "а".

Произношението на думата е по-важно от нейния запис, защото тя може да съдържа еднакви съгласни звуци в същата последователност. Такива думи ще се записват по еднакъв начин чрез йероглифското писмо.

Йероглифното писмо не е само ръкопис. То е повече картина и като такова е естетически - композиционно и колоритно издържано. Символите могат да се записват отляво надясно или обратно, както и отгоре - надолу. Това е в зависимост от посоката на лицата на фигурите изобразени в текста. Те винаги са насочени към началото на реда.

http://www.egyptartsite.com/glyph.html

Егиретски сокол , 3 Ларингален взрив
в началото на думата (а)
Цъвтяща тръстика i Обикновен, съгласен (й)
в началото на думата, понякога еднакъв с
Лакът , 9 Фарингален звук, нямащ аналог в българския Падпъдъче w Близък до английското "w"
y й Крак b б Плетена седалка p п
Рогата пепелянка f ф Сова m м Вода n н
Уста r р Кошница k к Поставка за съдове g г
Хляб (Самун) t т Китка d д Сгънат плат s с
??? sh
ш
Лъв l
л
Възел z
з
Тръстикова ограда h х ларингален Ленен фитил , h. х фарингален Плацента , kh х велиарен,
близък до х
Корем на живатно с виме , ch х палатален
Букаи изначално ч Склон , q емфатично к Змия изначално дж или
емфатично ц

Речник
Йероглиф
от гръцки Свещена писменост
ларинкс (гръклян)
Гласообразуващ орган на дихателната система у човека и сухоземните гръбначни. Разположен между гълтача и трахеята.
фаринкс (гълтач)
Орган на храносмилателната и дихателната система у гръбначните и човека. Съединява устната кухина с хранопровода.
Вълкан и Станчо Павлови

Забележки
 1. Това е първата от поредица от статии за Древноегипетската азбука и като такава има много недостатъци, за част от които авторите си дават сметка. Едно критично, но не и обезсърчаващо отношение от страна на многобройните читатали, би помогнало за подобряване на следващите материали от тази поредица.
 2. Част от йероглифите дават представа за изобразявания предмет. Неговото наименование се появява при поставяне на показалеца на мишката върху изображението. Молим читателите да кажат имената на предметите останали неизвестни.
 3. За написването на статията са използвани многобройни източници. Библиографията - предстои.


2.06.08


Към втората част на учебника са добавени диференциални уравнения. Станчо Павлов


9.05.08

Гледах документален, американски филм за втората световна война.
В него това стихотворение бе преведено на английски.
Цялото. Станчо Павлов


Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

    Константин Симонов 1941

Заето от: http://www.litera.ru/stixiya/authors/simonov/zhdi-menya-i.html

4.05.08

Член 16, алинея 4 (отпаднала)
от параграф 22 на Закона за народната просвета

За какво става дума: Чл. 16 от Закона за народната просвета се отнася за сферата на държавните образователни изисквания. Или какво желае Държавата от образованието и какво тя ще изисква от него. Включва 19 области от народната просвета - предмет на държавен контрол. Отпаднала е една единствена: усвояването на книжовния български език. Ще се опитаме да изразим няколко гледища и аргументи за тази поправка, или поне не са категорично против нея.

За


Юлиан Попов - журналист и писател, живеещ в Лондон, живо интересуващ се от България,
е публикувал статия във вестник "Капитал" по въпроса.
Общото впечатлиние от нея е че законът е изцяло калпав. В Англия законът бил над 200 страници а нашият -само 20.
То от и без това калпавия закон - една точка повече или по малко - какво значение?

Но тогава бих задал въпроса: Защо трябва да премахваме нещо от краткия закон а не да добавяме?
Същият автор более за Езика. В статията се "Четириезична България" от 2004г., той заиграва и с езика на Вазов и употребява думи и изрази, неподходящи за публичен изказ.
Това показва, че и с тази точка нещата с Езика ни не стоят добре и след нейното премахване неминуемо ще се влошат още повече.


Гледах предаване, посветено на тази тема.
Участваха четири дами - две защитнички на поправката и две противнички - преподаватели в Софийския Университет.
Първите твърдяха, че изискването е отпаднало, защото от него не произтичат никакви подзаконови документи - правилници и наредби.

Не знам какви правилници и наредби, даже и какво законово действие може да произтече от първите думи на Американската Конституция
"Ние, Народът..." . Ако останеше до нашия парламент, сигурно щеше да им види сметката от подобни съображения.
Двете защитнички на изискването много, даже твърде, книжовно я защитаваха, с което показаха безпомощността на книжниците просто, ясно и с разбираем плам да устояват мнение и да зашитават позиция.
Изглежда, че наука не може и не трябва да се прави единствено по финансирани проекти.


Другият случай на изразена подкрепа на поправката беше на една среща, организирана от Общинския комитет на БСП в нашия град.
Присъстваше министъра на финансите и няколко, но не много, заместник - министри.
Присъства и този на МОН - Ваня Добрева.
До нея стоеше един симпатичен брадатко.
Министър Орешарски отговори обстойно на всички зададени му въпроси, дори и на тези, които не му бяха зададени.
Но една учителка от града попита за въпросната поправка.
Посочи и прословутия кръчмарски пример, как заради една запетайка един човек бил обесен.
Надявам се да не знаете тази история, защото ще се опитам да я преразкажа.
Ще добавя от себе си и едно тире и малко ужасна пунктуация.
Един прокурор, жертва на занижените държавни изисквания в образованието, написал:
"Да се обеси, не да се помилва."
А имал предвид: "Да се обеси - не. Да се помилва."
Тя и учителката малко се пообърка.
Зам. министъра защити промените защити промените в закона, без да каже какви са те точно.

Образовен, книжовен човек. След края на изказването си погледна брадаткото, а той, зад покривката направи жест сръка - с вдигнат палец. В смисъл - Браво! Изразът на лицето й показваше, че и тя е доволна от себе си.

Това са примерите, които успях да изровя от паметта си или да намеря, в подкрепа на отпадането на т. 4 от чл. 16 от закона. Но откъде е вдъхновено отпадането на тази точка - единствената с тази съдба от 19-те.
Не знам.

Но намерих из материалите на Българския Хелзински Комитет материали, които може би имат връзка с това.

Въздържал се


Може би, това е една допълнителна, криворазбрана грижа за децата, чийто майчин език не е български.
В документа "Съгласие за реформа и развитие на средното образование"! (18 февруари 2008) на Българския Хелзински комитет, това се нарича "Интегрирано образование" и "Компенсаторни мерки".
Законопроектът е внесен в НС на 25 февруари 2008.
Сякаш има съгласуване на двата документа.
Първият е резултат от проект: „Политическа и правна подготовка за реформа на образователната система с цел насърчаване на равни възможности за всички деца в България”, финансиран от Ромския образователен фонд към Европейският център за ромски права.
В качеството си на експерт, единствен политик, който е взел участие при обсъждането на документа е Лютви Местан, председател на Парламентарната комисия по образование и наука.

Основните политически сили в нашата страна се оказали неспособни (с "установена невъзможност" -така е казано) да излъчат представител, който да изрази мнение или аргументирано и публично да откаже участие.

Нито един. Не се намерил такъв сред тях. На кого се сърдим тогава?
А сърдити -много.

Против


Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”

Проф. Димитър Камбуров (ДСБ), също е заявил становището си против отпадането на държавните образователни изисквания по книжовен български език.

Ето пасаж от мнението на Института по Български Език - БАН
" В т. 4. на чл. 16. се посочва, че трябва да има държавни образователни изисквания и по отношение на "усвояване на книжовния български език".
Тук, в т. 4., за разлика от т. 3., не се визира учебният предмет български език и литература, а книжовният български език като ОФИЦИАЛЕН, т. е. като единственото средство, чрез което се осъществяват както цялостният учебен процес в училище, така и публичната комуникация в българското общество."
...........................
Становището на Института за български език при БАН е, че т. 3. и т. 4. от чл. 16. на ЗНП уреждат различни материи.
Всяка от тях има своето място в ЗНП и е с важно значение за образованието и за обществото.
По тази причина т. 4. трябва да се запази и въз основа на нея да се разработят необходимите адекватни държавни образователни изисквания.


Провежда се петиция против отпадането на това изискване.
Подписаните са около 92 хиляди.
Много от изказаните мнения са неграмотни, но дори и това показва необходимостта от възприемането на Езика като нещо крехко, изискващо специални грижи.

Ето няколко мнения:
Петя Веселинова Колева Милано Италия
Тръпки ме побиват от тази новина. Възмутена съм. Как може да има такова предложение изобщо.
Горда съм, че съм българка и нека новото поколение се гордее с това.
Ние сме една от най-старите държави в света, с традиции и ценности.
Да живее България и да я запазим неопетнена.
Ана Цветанова Тодорова София България
Ако целта е ние БЪЛГАРИТЕ да ставаме все по-неграмотни, то това е пътя.
Но едва ли искаме и този СРАМ.
Стела Ненчева Мечкова Бургас България
Решително заставам зад инициаторите на петицията и честно казано съм изумена от "успокоителните" слова на доц. Владимир Трендафилов (а и на проф. Божидар Димитров) в предаването "Сеизмограф по БТВ, че нямало опасност да се заговори на друг език в България.
За мен е страшно дори и само отпадането на определението "книжовен", защото това би означавало още по-добри възможности за изява на напористата посредственост, която за съжаление вече ни залива с безумни писания в пресата и неправилен говор по радиото и телевизията.
Теодора Цанкова Пиралкова София България
Смятам, че трябва да се запази държавното изискване за усвояване на книжовния български език.
Точка 4, чл.16 от Държавните образователни изисквания е единственото място, където законодателят е указал, че държавата има грижа и изисквания при усвояването на книжовния български език от българските граждани в процеса на тяхното възпитаване и образоване.
Премахването на това изискване в законодателството поради довода, че всъщност Държавно образователно изискване по отношение усвояването на книжовния български език не съществува, според мен е абсурдно и неправилно.
Считам, че правилното решение на проблема е да се изготви съответна наредба, уреждаща Държавните образователни изисквания за усвояването на книжовния български език.
Тоест да се осмисли и затвърди сега съществуващото изискване, а не да се премахва, понеже е най-лесното и бързо решение за момента.
Биляна Борисова Гаврилова София България
"Езикът е домът на битието" - институционалният отказ от охраняване и защита на националния език потенциално обрича националното битие на упадък.
Стела Гавриел Бехар Ерусалим Израел
Декларирам най - искреното си възмущение от факта че в България българският език няма да бъде задължителен за изучаване и използване.
Смятам, че в този случай ще е уместно да напомня на управляващите Паисиевите думи: "Българина знаи своя род и родина".
Езика е един от основните компоненти на самоопределението на всеки един човек.
Не го забравяйте драги държавници!
Снежана Николова Христова София България
Съсипахте държавата, покварихте детството на децата ни, унижихте майките и бащите ни на старини, ако ни вземете и езика няма да ви се размине!
С това вече ще предизвикате война.
Защото най-страшен е като избухне търпеливия народ!
Боряна Димова София България
За мене това е съзнателно провеждана в последното десетилетие политика-образованието, истинското образование, да остава на заден план, а на преден да се появяват псевдоценностите на "новото време".
На повечето хора им е пределно ясно, че полуграмотен и чалгизиран народ се управлява доста по-лесно, отколкото образован такъв.
Защото вторите имат ПРЕТЕНЦИИ към качеството на живота, който живеят.
Прави впечатление, че повечето от подписалите са жени.
Сякаш нашият Език е дете - сираче, имащо нужда от майка.


Нашият университет няма мнение. То от академизъм - остава ли време. Учителите ни по Български език - нямат мнение.
Или то е толкова интимно, толкова лично, че не може да бъде публикувано, особено ако е противно на държавното.
Но всъщност какво толкова се е случило. Нашият книжовен Език е загубил закрилата от нашата Държава.
Тя за какво ли се грижи вече?
Нашият Език - загубил своята Книжовност - "таз сила" стара, тоз книжовен мит.
Това не е важно.
Важни са петте лева за деня.
Ние, Българите си имаме мечта - да ги удвоим.
Имаме си и Мисия - да се претопим.

Станчо Павлов14.04.08

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК

Иван Вазов Език свещен на моите деди език на мъки, стонове вековни, език на тая, дето ни роди за радост не - за ядове отровни. Език прекрасен, кой те не руга и кой те пощади от хули гадки? Вслушал ли се е някой досега в мелодьята на твойте звуци сладки? Разбра ли някой колко хубост, мощ се крий в речта ти гъвкава, звънлива - от руйни тонове какъв разкош, какъв размах и изразитост жива? Не, ти падна под общия позор, охулен, опетнен със думи кални: и чуждите, и нашите, във хор, отрекоха те, о, език страдални! Не си можал да въплътиш във теб създаньята на творческата мисъл! И не за песен геният ти слеп - за груб брътвеж те само бил орисал! Тъй слушам сe, откак съм на света! Сe туй ругателство ужасно, модно, сe тоя отзив, низка клевета, що слетя всичко мило нам и родно. Ох, аз ще взема черния ти срам и той ще стане мойто вдъхновенье, и в светли звукове ще те предам на бъдещото бодро поколенье; ох, аз ще те обриша от калта и в твоя чистий бляск ще те покажа, и с удара на твойта красота аз хулниците твои ще накажа. Пловдив, 1883
Заето от: http://www.probujdane.com

13.04.08

Аз съм (?)

Аз съм един от вас.
Вие ме гледате навсякъде, но не можете да ме видите, защото никога не сме се срешали.
Вие, може би искате да се запознаем, но ние никога не можем да се познаваме.
Вие, може би искате да се сприятелим, но ние никога не можем да станем приятели.
Ах, ако можехте да ме видите, кой съм Аз ...!
( Работлив човек )

Аз съм (?)

Аз чувствам Любовта. Намерих я и се промених.
Аз разбрах Истината за Живота и искам да я споделя.
Но оглеждайки се около себе си не видях никой.
Попитах се защо всички около мен спят.
( Отрицателен човек )

Аз съм (?)

Ако имате Време, мислете за какво искате да го използвате.
Ако имате Способност, мислете за какво искате да я използвате.
Ако имате Любим, прегърнете го много силно, защото когато се запознаете с Любовта, трябва да имате и време, и способност да бъдете с Любимия.
Ако не сте прегръщали – плачете!
( Недостатъчен човек )


Ивайло Николов Игоров
( чуждестранен студент)
МЕСО

( Четивото не се препоръчва за деца под двадесет и една години )

Ако вие, не дай Боже, починете от естествена или неестествена смърт (второто е по вероятно в описаната ситуация), утре (опазил Бог) и до вчера не сте заявили пред Вашия личен лекар, че не желаете от вашия труп (О Господи!) да се вземат тъкани, органи и кой знае какво друго ценно съдържате, те ще ви бъдат взети. Това се нарича ”презумптивно съгласие” ( `Учете Бе!) и е прието за закон от нашето-Българско народно събрание.

Вземането на органи се нарича ”експлантиране” (Не `учите!) и се осъществява от ЧУЖДЕСТРАННА ФИРМА. ”Експлантантите” ще се ”инплантират” на чуждестранни „рецепиенти”.Парсата се прибира от чуждестранна фирма.
Така една малка част от нас ще види Америка, ще влезе в Европа.

Ако починалия е непълнолетен и поради тази причина не може да заяви своето желание или нежелание, близките му ще бъдат хем утешавани, хем увещавани от психолог, осигурен от фирмата.
И нашите държавни мъже са вътре - щото има лев в тая работа.
Само Вие сте отвън. Защо ли!?

Приканвам всички читатели на вестника, при първото си посещение при личния си лекар, да заявите своята ВОЛЯ и да пожелаете тя да бъде отразена в здравната ви книжка. Иначе ще станете неволен дарител на тази фирма.

PS
Не виждам никаква връзка между по-горното, предстоящата приватизация на болниците (Помислете къде се намира „Немската” болница и кога ще бъде приватизирана поради несъстоятелност и т.н, ами сградите зад ”Трета поликлиника”?!?), желанието на негово Величество Посланника на САЩ в България, нашата страна да стане пионер във внедряването и използването на генните технологии в Европа и войната по пътищата.

Вие виждате ли?!?

Живко Кунев

По темата:
http://www.dveri.bg/content/view/6133/107/
Двери България
"Донорството по презумпция – добре дошли в ада" - автор : Полина Спирова

10.04.08

Между редовете


Последва огнена напаст,
незнайно дали случайна или предателски стъкмена от Императора,
защото летописците свидетелстват и за едното и за другото,
по - злочеста от всичко, което пожарите са предизвиквали на този град.
Зачена се от онази част на цирка, която ...
... ... ... ...
Докарана бе храна от Остия и градовете наблизу, и платата за крината намалена бе на три сестриции.
Тези дела, макар народуугодни нямаха сила, защото тръгнаха слухове, че когато градът е бил в пламъците,
Императорът, на частна сцена, е възпявал разрушението на Троя, уподобявайки състоящата се злочестина
с древни неволи.

Публий Корнелий Та̀цит 56 – 117г. "Анали"

Той обичаше да чете, да гледа и да слуша - всичко.
Опияняваше се от разкриването на смисъла на думите и мисълта, пораждана от тях при подредбата им в изречение.
Потокът на изреченията превръщаше мислите в чувство и настроение - по скоро в състояние – на действено четяща нирвана (състояние на блаженство), пребиваването в която го правеше единствено щастлив.

Когато беше малък, учителят го хвалеше за гладкото и изразително четене и умението му да запомня и рецитира (чете пред слушатели) стихове.

Срамуваше се да анализира (тълкува) публично (пред другите), защото усещаше, че това което е разбрал не е за казване пред другите, не защото ги подценяваше, а защото усещаше, че този инстинкт (нагон) за постигане на истината, криеща се зад символите (знаците), диалозите (разговорите) и фактите (случките) е едно непозволено оръжие, притежанието на което ще го отдалечи от другите и те ще започнат да странят от него.

А толкова искаше да бъде като тях.

Веднъж учителят попита класа (група ученици, изучаващи определен предмет по обща програма), защо авторът приключва произведението с убийството на главния персонаж (човек, за който се разказва) от неговия най-добър приятел.
И след продължително мълчание, повтори дословно въпроса си гледайки го в очите.
Изтърва се и каза: ”Не е виждал правдоподобно продължение”.
Не отговори на другите въпроси – и на учителя и на съучениците си в последвалия спор.
В края на часа учителят заяви, че за това единствено изречение му поставя отличен. А той би предпочел и по-ниска оценка, но не и натрапчивите въпроси и неудобното и конфузно (смутено) но и непредумишлено мълчание. Не и факта, че учителят го бе разбрал.
Чустваше се като гол охлюв всред бушуващи пламъци.

Никога не повтори тази грешка.

С годините страстта му към четене, гледане, слушане и разбиране стана патологична (болестна) и неминуемо го водеше към гибел.
Той разбираше това, но продължаваше да се търкаля по надолнището, заблуждавайки се, че самото търкаляне е неговата съдба.

Изучи всевъзможни техники (умения) за бързо четене. И благодарение на тях и своите способности, четеше все по-бързо, по-бързо – опасно бързо. Гледайки телевизия (кехлибарени образи)– гледаше едновременно няколко програми (предавания) и можеше да направи обстоен разказ за всеки от филмите (заснети случки) и всяко от предаванията, които го бяха заинтерисували, по-подробен и по-задълбочен от самите тях, дори и от замисъла на авторите (създателите) им.
В памета на компютъра (сметало) му имаше повече книги от Британската библиотека (книгохранилище). Беше в контакти (разговори чрез слово – устно или писменно) с болни електронни (цифрови) библиофили (книголюбители), но за разлика от тях, беше прочел всичко.

Знаеше и разбираше, но не можеше да живее. Беше загубил вкус към общуването, дори с образовани събеседници. Предпочиташе трудовете им, защото в разговора, те не внимаваха твърде много в изречените думи и нямаха възможност да се коригират (поправят). В писмения си изказ бяха далеч по-прецизни (точни), ясни и разбираеми.

Обемът на компютъра му беше недостатъчен, и той започна да записва книгите на дискове (Си и ДиВиДи).
Подреждаше ги по тематики (раздели), науки и жанрове (способ за изразяване).
Не знаеше защо.
Беше ги запаметил всичките.
Във своята памет, във своето тяло, а всъщност във своята същност.

Зрението му се усилваше с времето. С изненада за себе си веднъж установи, че може да разчете текст ( написано) от весник на двадесетина метра (мера за дължина) от него. Чуваше разговори от другия край на площада. Беше достатъчно да насочи вниманието си към компанията (дружина).
Разбираше какво мисли човек по неговата стойка и походка.

Но осъзна, че нещата не вървят на добре, когато разбра, че гледайки по блестящата повърхност на дисковете (търкало), можеше да разчита текста по тях и да вижда изображенията или кадрите (една от много последователни картини).

Неволно започна да пише върху тази повърхност, с поглед – просто някакви бележки върху белите полета на диска. Думи, откъслечни изречения, мисли, екскизи (зачатък на рисунка или картина) или просто драскулки. Беше ужасно, беше пропилял живота си, в четене и гледане, превръщайки се в изчадие.
Без семейство, без дом със зарязани роднини - едно Око, което вижда и със поглед пише – думи, нищо не значещи думи, безсилни да изразят нищо за него, защото го няма.
Можеше ли несъществуващото да вижда и да се изразява. А и това което, вижда съществува ли то самото, когато той го бе отрекъл – съществуващото, отдавна, отказвайки се да изразява отношението си към него.

Как е възможно да преодолееш невъзможността да съществуваш?

Той си зададе този въпрос, и започна да търси отговора му, отказвайки се от четенето и ограничавайки зрението си. Купи си тъмни очила и започна да ходи на обществени места. Носеше си един диск и докато небрежно си бърбореше с някой непознат, или имитативно (на уж) флиртуваше (сваляше) с някоя дама го слагаше на масата и запълвайки си времето, четеше от него.

Докато един ден не се случи непоправимото.

Същата случайна маса, същите случайни два стола, дори и същият случаен събеседник.
Някъкъв диск на масата.
Две питиета.
Другият отпи, сети се за нещо и се наклони към него.
Небрежно постави чашата си върху диска и каза нещо.

Той го погледна внимателно в очите. Острият му поглед навлезе в мозъка му и го прочете. Написа нещо – дума някаква.
Другият се строполи. Наскачаха хора, незнаейки какво се е случило.
И той не знаеше.

На следващия ден се взря дълбоко в себе си.Не прочете нищо,нямаше нищо за четене.Само писа. С Nero Burning.

Станчо Павлов

02.04.08 Рейтингът на Вестника главоломно пада:


Рейтинг на Вестника


Дори и този, който го пише, престана да го чете.
*рейтинг отношение между процент одобряващи и неодобравящи


Смъртта на пирата II

Въпрос: Коя е най-голямата риба, която сте изяли през живота си. Отговор: Най-голямата риба, която съм изял, беше по-малка от мен. Тази, която ще ме изяде ще бъде по-голяма. Дано да бъде най-голямата риба, За да кажат: "Умря за Родината."

Станчо Павлов

01.04.08

Отново посегателства върху бившата социалистическа,
по чудо все още неприватизирана собственост


Посред бял ден – мартенски, слънчев и греещ, лицето Fe. Cu. , е забелязано, въоръжено с ножовка да извършва
подозрителни дейности спрямо катинара, който е бил последното препятствие към богатия на суровини, макар и
вторични, заден двор на учебно-производственото хале.
Лицето Fe. Cu.  е едно интересно лице – обитаващо недовършения строеж на територията на Университет
"проф. д-р Асен Златарав", успяло да избегне, засега обработването със СРС ( специални разузнавателни средства).
Забързани служители, заети със стрикното изпълнение на служебните си ангажименти – осигуряващи срещу нищожно
заплащане високото качество на учебния процес са забелязали тези дейнсти но не са им обърнали нужното внимание.
Техният висок морал – богата мозайка от Европейско - Антлантически ценности не им е позволил дори и да допуснат
зла умисъл от един изграждащ Капитализма гражданин, каквито ние всички се явяваме по неволя.
След преодоляване на това последно препятстве, по време на обедната почивка, през която нашите достойни служители
се отдават в стола на гастрономични удоволствия – обикновено боб, супа или леща, дейният Fe. Cu. натоварва две
тежки вторични суровини на камион, снабден с кран.
Те представлявали, сами по себе си две тръби, с диаметър около метър (1042,10 mm) и дължина – около два (2042,10 mm).
Любознателният читател веднага може да пресметне тяхното тегло, като знае, че дебелината е 10 ,10 mm а относителното
тегло на стоманата, от която те са били направени е 7,8.103 kg/m3.
Помагъл му е нищо неподозиращия шофьор.
Леко отпуснатия след обилния обяд, наш достоен служител – Тенко, обърнал внимание на неестественото положение на
двете тръби – канчени на чужд камион с кран.
На нарочно невинния въпрос "Какво правите бе? ", гражданите декларирали, че ще карат тръбите до стола.
По едва доловими с просто ухо вибрации в гласовете им, вроденият Тенков дедектор на лъжата засветил с ярка червена
светлина. Извършвайки експертна проверка от два независими источника, естеството на която запазваме в тайна, той
се уверил окончателно в несъвсем честните намерения на двамата. Извикал колегите си от работилницата и всички заедно
препречили пътя на камиона с телата си, скандирайки "Но пасаран!". Единият от злоумишлениците избягал, заблуждавайки се,
че това е заплаха срещу неприкосновенността на неговата личност, и посегателство върху правото му да си ходи, където си
иска. А шофьорът останал поради, естеството на неговата професия. От бързо проведеното разследване на место се оказало,
че той бил съвсем невинен, защото не знаел кой го е наел.
Но следствието работи.
На следващия ден изчезнаха няколко метални скари за почистване на калта от обувките.
На следващия ден останалите такива бяха заварени.
Ще ви държим в течение.
А Вие бдете.

Смъртта на пирата I

По-дълга ръката му беше, И камата му ловко разпори плътта. Кръв, като вино от рана потече. Може би това е Смъртта - а - а. А а а а ... Как ще плаче мойта Бамбина. И морските битки ще стават без Мен. С Едноокия, вече не ще сме Комбина. Искам да бъда. И да ме има. Ка-питане, Мачтата - горе. Ка-питане, Платната - вдигни. Ка-питане, Морето е твое. По Дявола плюй и тръгни -и -и. И и и и . Там те чакат морски Корсари. Кралска фрегата те дебне в нощта. Спечелени битки, макар и нечестни. Чака те там и Смъртта - а - а. А а а а ... Тръгни Капитане ... Недей да ги питаш. На хорските клюки не да-вай у-хо... Попътен е Вятърът, добра е Вълната ... Боцмана в трюма налива вино. Тръгни Капитане, Тръгни ...

Станчо Павлов

25.03.08
Нов, тежък случай на нерегламентирана корупция разтърси вътрешностите на Държавата.
Комисията за защита на потребителите е заловила професор-хирург, завършил ускорени месарски курсове.
Той продавал животински органи (предимно свински), годни за имплантация, представяйки ги за човешки.
Лъжел и в грамажа!
Оправдавал се че са за износ. Комисията за защита на животните е ужасена.

Европейски козни срещу България:
Европата ни сака Царот за премиер-президент-председател.
Не ке го дадем Царот.
Сакаме монаркия и синот му Кардам да доди.
Белким ни управи (пак).


24.03.08

Партия на българските комунисти и наемните работници

След 10 ноември 1989г. се пръкнаха множество партии с различни убеждения. От тях само 88 участваха в изборите за местна власт през 2007. В програмите си те изразяват отношението си в чии ръце следва да принадлежи обществената собственост и начина на разпределение на народните богатства.
Партията на българските комунисти от сьздаването си, повече от 100 г. и сега е партия на наемните работници. Начело в ръководните органи бяха Г. Димитров, Васил Коларов, Г. Кирков и др. популярни сред българския народ личности, работили активно за изграждане на социализма в България.
След 10 XI 1987г настъпи духовно израждане на редица комунисти, били по време на социализма на ръководни постове в Партията и Държавата. Те спомогнаха за разграбването на народното имущество чрез приватизация и реституция на съществуващи предприятия, на кооперативното имущество и земя в частни ръце чрез заменки. Една част от лъжекомунистите в България станаха капиталисти, други тихомълком се покриха, обхванати от пълна апатия и не искат да си спомнят, че са били яленове на БКП. Ние, честните комунисти с висок глас заявяваме, че се разграничаваме от тях, че дълго време ни лъгаха, че са преданни на комунизма.
Повече не искаме и не желаем техните негативи в управлението на страната. Не искаме да носим гнева и упреците на гражданите на България.

Така например, комсомолчето Георги Георгиев - Гец от село Загорци, Община Средец, изпратен от БКП в гр. Киев - Украйна, за повишаване на своето образование, се съюзява там с капиталистически елементи и забогатява по нечестен начин. Икономическото задължняване на кооператива в родното му село, му дава възможност да изкупи движимо и недвижимо имущество на безценица. Става пълновластен феодал, без всякакъв свян псува и ругае работниците, безпричинно ги уволнява и ги подлага на жестока експлоатация.
Областното ръководство на ПБК се опита да помогне на наемните работници чрез диалог с техния господар, но усилията останаха напразни. Високомерието на Гец достигна до такава степен на арогантност, че той отбягваше насрочените срещи. Гец купува и редица държавни и общински длъжности, чрез което цели още по-голямо забогатяване. По време на управлението на НДСВ дава на техни фирми огромни парични средства за да стане областен управител на Бургас.
През изборите - 2007 дава също средства ха ГЕРБ, за да бъде включен в постоянните комисии в местния парламент.
Негативното настроение на населението в Бургаска област срещу правителството за това, че не подкрепя земеделските кооперации става все по-голямо. В издадените нормативни актове се говори само за арендатори и фермери. Бездушното отношение на държавните органи към притежателите на земя и дребни производители, останали без подкрепа, дава възможност на арендаторите да развихрят експлоататорсрата си дейност.
Тези явления са особено валидни за община Сонгуларе, където земята е особено плодородна. За това говори и факта, че много притежатели на земя са се оплаквали до МВР и до прокуратурата, че арендаторите заграбват част от земите и че в много случаи по сключените договори не плащат рента.
Но тези оплаквания остават без резултат.
Настояваме ръководствата на политическите партии и държавната власт по своеобразен начин да въздействат на държавните органи за рашаване на проблемите на селското население.
Това ще повиши доверието на трудовите хора към тях.

Стоядин Велинов

17.03.08

ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕДИН УЧЕНИК И НЕГОВИЯ РОДИТЕЛ

Как при едно такова огромно разнообразие от системи и подходи може изобщо да се създаде някаква сравнимост между знанията на учениците придобити по различните училища? Тук именно вече наистина се налага единното държавното регулиране и то на няколко нива – първоначално, прогимназиално и гимназиално, единни изисквания относно придобитите знания на тези нива.


НЕ Е ВАЖНО КЪДЕ, КАК И ПО КАКВИ СИСТЕМИ СИ ПРИДОБИЛ ТЕЗИ ЗНАНИЯ – ВАЖНОТО Е ДА ГИ ИМАШ.
А начина за контролиране на тези знания логично може да бъде само един - ЕДИННА ТЕСТОВА СИСТЕМА НА ИЗПИТИ за обективно установяване на нивото на придобитите знания.
Всеки 15 септември ние говорим за нововъведенията в нашето училище или по-точно за почти пълната липса на такива.
В действителност мудността, инерцията и желанието към тотално запазване на статуквото и никакви радикални промени в него са понятни.
Непонятното е, че нашето общество може да толерира толкова дълго едно такова положение.

Слава Богу, след години на умуване тестовите системи и у нас са на път да бъдат приети. Разбира се трудно ми е да разбера, защо цели научни институти се занимават със съставянето на тези така нуждаещи се от „научни разработки” тестове, след като освен по български език и литература те могат да бъдат дословно заимствани и просто преведени от онова което от години съществува в световната практика. Ние ще се приобщаваме ли към света или ще измисляме свой собствен нов модел на живот?

Действително големите проблеми на нашето средно образование обаче са други.

Не е ли по-добре вместо да се опитваме да измислим невъзможното -
ЕДИННИ училища,
ЕДИННИ форми на обучение,
ЕДИННИ учители,
ЕДИННИ учебни програми и
ЕДИННО командване на цялото средно образование,
да възприемем нещо от опита на света и да дадем свобода на творчество на отделните учителски колективи, да създадем конкуренция на различни подходи, да стимулираме изпробването на новите идеи.
Докога няма да се приема всяка нова инициатива, която днес няма никакви шансове да премине законови установки , без да бъде тотално обругана, оплюта и отхвърлена. Не е ли ясно, че колкото по- „единно” се мъчим да направим нашето средно образование, толкова по- дълбоко навлизаме в една задънена улица от която изход няма.
Не е ли ясно, че точно заради подобни тотално сбъркани единни командни подходи, не отчитащи нормалната естествена психологическа нагласа на човека и отнемането му на всяка инициатива, се срина цял един единен измислен обществено-икономически строй.

Толкова ли е трудно да се проумеят тези неща? При една свобода на творчество на отделните образователни колективи, не само ще се появи конкуренция, но и по един съвсем естествен начин, без „инструкции отгоре” ще се появи обективна оценка за работата на тези колективи на базата на получените резултати от единните тестови изпити на техните ученици.

Безпокои ме, че всички тези неща не са новост и се знаят от отдавна от много хора, но няма желание те да се приложат. Твърди се, че учебните системи по принцип са консервативни, но май много по-консервативни, а може би точната дума е напълно закостенели са нашите виждания за развитието на обучителните системи. А развитието е неизбежно в съвременния динамичен свят. И ако някой се заблуждава, че развитието се изчерпва с появата на компютри в училищата и лекото осъвременяване на учебния материал с забъркани учебници много се лъже.

Мисля си, че единствено правилния път за генерално решаване на проблемите на нашето средно образование е в неговата децентрализация и отпушване на творческата инициатива на българския учител, на отделните творчески колективи, на тези които считат, че имат идеи и сили в това направление да ги докажат на практика. Тогава ще имаме и истинска конкуренция, и истинско желание за творчество в областта на образованието, и истински постижения, а най-вероятно и истинско диференцирано заплащане на труда на учителите по обективни критерии.

Йоанна и Люба Павлови

СИНЬО

Cин балон е живота, Завързан със бяло конче, В небето се носи - високо, В нашето синьо небе. Не милвай го ти със игличка, Не ритай го с кални нозе, Нека се рее там горе- Нашето синьо сърце.