Решения на типични изпитни задачи

 1. Аналитична геометрия
 2. Задача 1 Задача 2 Задача 3
 3. Транспортна задача
 4. Задача 1 Задача 2
 5. Частни производни
 6. Задача 1
 7. Екстремуми на функция две променливи
 8. Задача 1 Задача 2
 9. Интеграли
 10. Задача 1 Задача 2 Задача 3
 11. Вероятности
 12. Задача 1 Задача 2 Задача 3

Аналитична геометрия

Транспортна задача

Частни производни