Безкръвно операционно изчислечение

Част I
Пред операционно отделение


Органът е функцията от времето t .Означава се обикновенно с х(t).
Производните на x(t) се означават с или .
Рентгеновата му снимка е преобраэуванието на Лаплас на функцията х(t) .
Означава се с .
е функция на променливта р.
Преобраэуванието на Лаплас се иэвършва по формулата:


На всичкото отгоре р е комплексна променлива а х(t) трябва да притежава някои особени свойства .
Да не иэпадаме в кървави подробности .
Но уточнението,че е важно.
Неформално (неофиционално): .

Рентгенограми


Пример 1:
Защото:


Пример 2:
Защото:


Пример 3:
Защото:


В следващите два примера ще иэползваме наготово формулите:


Пример 4:
Защото:


Пример 5:
Защото:

Това не е достатъчно!