Какво трябва да знаем: Екстремуми на функции на три променливи-пояснения Висша математика II част

Екстремуми на функции на три променливи-задачи

Предложени са за изпит при Висшето транспортно училище – „Тодор Каблешков” - СофияДа се изследва за екстремуми на функцията:           Екстремум на функция  Task1.
1. Намираме частните производни на u.
Първите частни производни Sol1_1
2. Приравняваме частните производни на нула за да намерим критичните точки.
Система за определяне на критичните точки Sol1_2
3. Решаваме получената система.
От третото уравнение намираме че z е -1.
От второто y = -6x.
Заместваме в първото и получаваме непълното квадратно уравнение x2 -24x=0 с решения x= 0, x=24.
Критичните точки са A(0,0,-1) B(24, -144,-1).
4. Намираме вторите частни производни на функцията u.
Вторите производни Sol1_3
5. Образуваме матрицата Δ (делта).
Делта Sol1_3_1
6. Определяме стойността й в точка A.
Стойностите й в критичната точка А Sol1_4
7. Проверяваме за знакова определеност.
Проверка за знакова определеност Sol1_5
Функцията няма екстремум в точка A.
8. Определяме стойността на Δ в точка B.
Стойностите й в критичната точка B Sol1_6
9. Проверяваме за знакова определеност.
Проверка за знакова определеност Sol1_7
Функцията има минимум в точка B.
10. Заместваме координатите на B за да намерим стойността на минимума.
Екстремалната стойност на u Sol1_8


Да се изследва за екстремуми на функцията:           Екстремум на функция Task2

1. Намираме частните производни на u.
Използваме формулите:           Общи формули Sol2_1
Първите производни на u Sol2_2
2. Приравняваме частните производни на нула за да намерим критичните точки.
Система за намиране на критичните точки Sol2_3
3. Решаваме получената система.
Имайки предвид, че неизветните са положителни числа и освобождавайки се от знаменателите получаваме:
Система Sol2_4

От първото уравнение, имайки предвид, че x,y,z >0 намираме y = 2x.
Заместваме в останалите две.
Система Sol2_5

y = 2x = 1.
Критичната точка е A(1/2, 1, 1).
4. Намираме вторите частни производни.
Използваме формулите Общи формули Sol2_6

Вторите производни Sol2_8
5. Заместваме (x,y,z) с координатите на единствената критична точка в изследваната област.
Стойностите на делта в критичната точка Sol2_9
6. Определяме вида на екстремума.
Проверка за знакова определеност Sol2_9_1

Екстремумът е минимум.
7. Заместваме координатите на B за да намерим стойността на минимума в областта
Екстремалната стойност Sol2_10


Да се изследва за екстремуми на функцията:           Екстремум на функция Task3

1. Намираме частните производни на u.
Използваме формулите Общи формули Sol3_1
Първите производни Sol3_2
2. Приравняваме частните производни на нула за да намерим критичните точки.
Система Sol3_3
3. Решаваме получената система.
От второто и третото уравнение намираме че x = 2z.
Заместваме във второто и получаваме системата.
Система Sol3_4

Решението на системата е:
Решението на системата Sol3_5

Критичната точка е Координати на критичната точка Sol3_6
4. Намираме вторите частни производни на функцията u.
Вторите производни Sol3_7
5. Образуваме Δ и заместваме с координатите на намерената критична точка A.
Стойностите на делта в критичната точка Sol3_8
6. Проверяваме матрицата Δ за днакова определеност.
Проверка за знакова определеност Sol3_9

Функцията има минимум в точка A.
7. Заместваме координатите на A за да намерим стойността на минимума.
Екстремалната точка на u Sol3_10